Základná škola na Ulici G.Bethlena Nové Zámky
Telefón: 035/6407 010, 035/691 3311    E-mail: zsbethlena@stonline.sk

 

 

Navštívte našu novú internetovú prezentáciu na adrese:

www.zsbethlena.sk